Waar staan wij voor (missie en visie)

Het Centrum voor Levensvragen biedt professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen. Het Centrum voor levensvragen is er voor thuiswonende inwoners van Gooi- en Vechtstreek in de laatste fase van hun leven.

Het Centrum voor Levensvragen is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging en verbindt inwoners, vrijwilligers en professionals rondom levensvragen.

Als mensen elders niet terecht kunnen bieden consulenten levensvragen professionele begeleiding bij levensvragen.

Voor professionals en vrijwilligers fungeert het Centrum voor Levensvragen als expertisecentrum dat hen advies en scholing biedt om te kunnen ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie.

 

Partners van het Centrum van Levensvragen: