Waar staan wij voor (missie en visie)

Het Centrum voor Levensvragen biedt professionele ondersteuning bij zingevings- en levensvragen. Het Centrum voor levensvragen is er voor thuiswonende inwoners van Gooi- en Vechtstreek van 50 jaar en ouder, voor zieke mensen en hun naasten en mensen die onlangs een dierbare zijn verloren.

Het Centrum voor Levensvragen is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging en verbindt inwoners, vrijwilligers en professionals rondom levensvragen.

Als mensen elders niet terecht kunnen bieden consulenten levensvragen professionele begeleiding bij levensvragen.

Voor professionals en vrijwilligers fungeert het Centrum voor Levensvragen als expertisecentrum dat hen advies en scholing biedt om te kunnen ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie.

Doneren

Mocht u het Centrum van levensvragen willen ondersteunen met een donatie kan dat op rekeningnummer NL35RABO0332776646.

Partners van het Centrum van Levensvragen

     

Met dank aan Marianne Wijsbeek | ontwerp huisstijl
en Ewoud Linthorst Homan -| ontwerp website