Voor zorgprofessionals en vrijwilligers

Het Centrum voor Levensvragen biedt advies en scholing aan zorgprofessionals en vrijwilligers om te kunnen ondersteunen bij levensvragen in de thuissituatie. Onderstaande scholingen staan open voor inschrijving. Heeft u een specifieke scholingsvraag? Dan kunnen wij u wellicht helpen met de invulling ervan.

Agenda

16 oktober symposium ‘de spirituele dimensie in de palliatieve zorg’
Samen met het Netwerk Palliatieve Zorg organiseert het Centrum voor Levensvragen dit boeiende symposium. Veel patienten worstelen met de grote vragen van het leven maar zijn niet meer aangesloten bij de traditionele levensbeschouwelijke instituten. Zorgverleners voelen zich soms onvoldoende toegerust om met patiënten het gesprek aan te gaan over deze  levensvragen. Het diamantmodel van Carlo Leget biedt houvast om levensvragen te ordenen en er met elkaar over in gesprek te gaan. Nog enkele plaatsen vrij. Klik hier voor meer info en aanmelding.

13 en 27 november, 4 december Cursus Omgaan met zingevingsvragen
Wat is zingeving? Welke zingevingsaspecten herken je in je eigen leven? Hoe herken je zingevingsvragen bij patienten en naasten en hoe ga je hier op een zinvolle wijze mee om? In deze 3 daagse cursus gaan we dieper in op de theoretische achtergrond van zingeving en inventariseren we de problemen die kunnen optreden in het omgaan met zingevingsvragen. Er wordt gewerkt met de presentietheorie (A. Baart) en het vier lagen model (E. Weiher). Op dag 3 is er gelegenheid om met een trainingsacteur de geleerde stof te oefenen. Klik hier voor info en aanmelding

28 november Bijscholing STEM – STerven op je Eigen Manier
Herken jij ook dat je met de ene patiënt gemakkelijker contact legt dan met de ander? Nederlanders gaan op heel verschillende manieren om met de laatste fase van hun leven en sterfbed. En daar dient de hulpverlener zich bewust van te zijn. Stichting STEM heeft hier onderzoek naar gedaan en 5 sterf/leefstijlen gedefinieerd. Deze scholing is een mooie basis voor iedereen die werkzaam is in de palliatieve zorg. In deze module leer je af te stemmen op de coping-strategie van je cliënt en zijn familie rond het thema overlijden en de dood. Tevens kom je er achter wat je eigen coping-strategie is en wat dat betekent in je contact met een ander. Klik hier voor meer info en aanmelding.

Consultatie

Voorbeelden van levensvragen die u kunt tegenkomen in uw (vrijwilligers)werk:
• Wat voor een zin heeft mijn leven gehad?
• Welke onverwerkte zaken maken mij onrustig?
• Hoe moet het verder met mijn naasten? Ben ik mijn naasten niet tot last?
• Wat wil ik nalaten?
• Wat is er na dit leven?
• Wat geeft mij kracht om verder te gaan?
• Waarom ik? Waar heb ik dit aan verdiend?
• Waarom moet ik zo lijden? Heeft het leven nu nog zin?
• Hoe kan ik afscheid nemen van dierbaren?
• Voor mij hoeft verder leven niet meer, wat nu?

Heeft u advies nodig bij de begeleiding van iemand met levensvragen? Neem dan gerust contact met ons op.