Het Centrum voor Levensvragen biedt advies en scholing aan zorgprofessionals en vrijwilligers om te kunnen ondersteunen bij cliënten en naasten in de thuissituatie. Begeleid jij iemand met een met levens- of zingevingsvraag en wil je advies hierbij? Neem dan gerust contact met ons op.

>> Ik wil meer weten over levensvragen

Wij verzorgen tevens scholingen en workshops zoals de 3-daagse cursus ‘Omgaan met zingevingsvragen’ en de workshop ‘Signaleren en eerste hulp bij levensvragen’. Heb je een specifieke scholingsvraag, dan kunnen wij een training op maat maken, toegespitst op de opleidingsbehoefte van jouw team.

Corona

Geestelijke begeleiding in corona tijd, wat kun je doen als thuiszorg medewerker?

Door corona loopt het leven van veel mensen anders dan anders. Waarschijnlijk ook bij cliënten waar jij thuiszorg verleent. Omdat jij als geen ander in het contact met cliënten kunt inschatten hoe het met hen gaat en hoe zij omgaan met deze crisis situatie, kan ondersteuning door een consulent levensvragen een waardevolle aanvulling zijn op de zorg.

In de folder is nu een speciaal inlegvel opgenomen met het aanbod van geestelijke zorg in tijden van corona. Zorg dat de folder van het CvL standaard in het zorgdossier aanwezig is, zodat je de informatie en contactgegevens bij de hand hebt.

>>Bekijk het inlegvel ‘Geestelijke begeleiding in tijden van corona

>>Bekijk de folder ‘Centrum voor Levensvragen, informatie voor patiënten en naasten’

>>Bestel gratis folders

Zorg voor de zorgenden
Hoe blijf je zelf overeind in deze hectische tijd, waarin een groot beroep op je wordt gedaan? Denk aan:

  • Coaching of Moreel beraad; ondersteuning van jou en je team door een consulent levensvragen. Informeer naar de mogelijkheden.

 

Scholing en training

4 november 2020 Ars Moriendi
Informatie en aanmelding binnenkort op de website

Workshop Signalering en eerste hulp bij levensvragen
Als zorgverlener kom je bij mensen thuis. Je hoort daar hun verhaal, vragen en zorgen. Mensen vertellen je over het leven van alledag, maar ook over ziekte, eenzaamheid, familiecontacten en hun levensgeschiedenis. Hierin kunnen levensvragen verscholen zijn. 

In deze workshop krijg je informatie en handvatten om levensvragen te signaleren. Hoe herken je ze? We tasten af wat je zelf kunt betekenen en wanneer verwijzing naar een geestelijk verzorger of andere professional nodig is. Workshop van een dagdeel, voor wijkverpleegkundigen en verzorgenden.

In 2021 worden er weer nieuwe workshops gepland.


Mini-symposium ‘Voltooid leven’ ivm corona verplaatst naar 10 februari 2021

Voltooid leven: het onderwerp staat al jaren volop in de belangstelling. Moet het mogelijk zijn om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen zonder dat zij (ernstig) ziek zijn?

Els van Wijngaarden – universitair hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek – heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar deze thematiek. Zij belicht de achterliggende vragen van mensen met een doodswens. 

Het mini-symposium is voor alle zorgverleners en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek.

Het symposium is in principe volgeboekt. Mochten er plaatsen vrijkomen dan lees je dit op de website.


 

 

 

 

Online leerwerplek ‘zingeving in palliatieve zorg’
Omdat door corona alle fysieke scholing bijeenkomsten zijn vervallen, kun je via Palliaweb nu gratis toegang krijgen tot de online leerwerkplek ‘zingeving in palliatieve zorg’. De cursus bestaat uit 12 modules.

>> Naar de leerwerkplek zingeving in palliatieve zorg

Bibliotheek 

Wij werken momenteel aan een kennisbank of bibliotheek met actueel en relevant naslagmateriaal, richtlijnen en tools. De volgende informatie is vrij te gebruiken.

>>Beslisboom-GV-MMW-PCLD-2019_geestelijkeverzorging.nl

>>Indicaties eerste lijn zorg verwijzers

>>Palliatieve zorg in Gooi en Vechtstreek

>>Samenvatting richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ (IKNL)