Wie zijn de consulenten?

De consulenten zijn geestelijk verzorgers die zijn opgeleid in theologie, humanistiek of religiewetenschappen. Naast het Centrum voor Levensvragen, zijn zij veelal werkzaam binnen de zorginstellingen in regio Gooi en Vechtstreek. Zij stellen zich hier aan je voor.


Heleen van Beelen 
“Vooral in deze tijd worden mensen op zichzelf teruggeworpen. Er is weinig afleiding waardoor men vaker eenzaamheid ervaart. Ik luister graag en ben zonder oordeel betrokken op wat iemand bezighoudt. Graag help ik in het opdiepen van ankerpunten, van wat troost biedt en hoop geeft. Opmerkzaam en aandachtig, humorvol en trouw zoek ik naar verbinding. “Ik voel mij veilig bij jou”, zei iemand. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van mensen bij ziekte en rouw, en in de laatste levensfase.” Werkt in: Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en Naarden


Christiaan Boers
“De vragen van leven en dood, van zin en onzin, van samen en alleen, van vreugde en verdriet, zijn gebundeld in ‘de levensvragen’. Op de weg naar het ontdekken van die bestaansvragen mag ik als consulent meegaan, soms een stukje, soms een heel eind. Mijn kennis van de gehele breedte van het protestantisme helpt bij geloofsvragen, overigens ook in oecumenische zin.” Werkt in: Hilversum en omstreken.

 

Mary Bregman 
“Als het leven ingewikkeld en zwaar wordt, kunt u van mij verwachten, dat ik u bij kan staan op het gebied van levensvragen in relatie tot uw levensbeschouwing of religie. Samen zoeken we naar krachtbronnen om het leven hier en nu te kunnen dragen. Luisterend en ondersteunend, ontdekken we wat van wezenlijke waarde is in uw leven bij verlies, afscheid en afronding. Misschien staat u voor ingrijpende keuzes. Een gesprek kan dan helpen om een beslissing te nemen die past bij de wijze waarop u, uw leven wilt leven. Uw perspectief in relatie tot uw spiritualiteit en/of levensbeschouwing is leidend.” Werkt in: Gooise Meren en Wijdemeren

Esli Jongen 
“In een ontmoeting stel ik me open voor wat u bezighoudt. Daarbij heb ik oor voor uw verhaal, oog voor uw lichaamstaal en ben ik sensitief voor uw gevoelens. We kijken samen wat er voor u op het spel staat. Ik kan u desgewenst helpen om vragen of dilemma’s te verhelderen en te zoeken naar antwoorden die passen bij uw levenswijze. Wat vindt u belangrijk, geef u hoop, steun of kracht? Ik heb zeven jaar ervaring als geestelijk verzorger in de zorg. Ik werk in de kinderpalliatieve zorg, de eerstelijnszorg, de ouderenpsychiatrie en ben vaste waarnemer in een hospice.” Werkt in: hele regio

Clara Klaverwijden
“Hoe u het leven ervaart en wat u bezighoudt staan in ons contact centraal. Ik vind het belangrijk dat u zich gezien en begrepen voelt, en mijn aandacht richt zich op waar het voor u echt om gaat in het leven. In gesprek kunnen we levensthema’s, eventuele dilemma’s, en belangrijke gebeurtenissen uit uw levensverhaal onderzoeken en uitdiepen om te zoeken naar betekenis. Een gesprek kan dan helpen om grip te krijgen op de wijze waarop u uw leven wilt leven. Ik ben sinds acht jaar werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger in de zorg.” Werkt in: hele regio

 

Cindy Kooijman
“Aandacht hebben voor datgene wat u bezighoudt in deze levensfase en ruimte bieden aan de levensvragen die daarmee samenhangen. Dat is wat ik doe als humanistisch geestelijk verzorger. Samen zoeken we naar zin en betekenis van datgene wat zich aandient. Een goed gesprek kan u ondersteuning bieden bij het duiden van datgene wat in u leeft. Ook voor het nemen van een ingrijpende besluit kan een gesprek helpend zijn. Ik ben gespecialiseerd in de doelgroep mensen met dementie en ik heb ervaring met groepswerk. U kunt mij ook vragen voor het begeleiden van groepsgesprekken.”   
                                                         


Josette Olde Kalter-Drent 
“Ik ga graag in gesprek met met u over wat u beweegt. Wanneer het anders loopt in het leven dan u gehoopt of verwacht had. De (levens-) vragen die dan opkomen wil ik graag met u verkennen. Als geestelijk verzorger heb ik met veel plezier in twee ziekenhuizen, in de ouderenzorg en in verschillende gevangenissen gewerkt. Daar voerde ik in het algemeen gesprekken  met mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeerden.” Werkt in: hele regio

 

André de Oude 
“Ik heb een brede ervaring, oa. in het pastoraat (kerkelijke gemeenten, verpleeghuis, gevangenis). Vanaf 2008 ben ik als geestelijk verzorger  werkzaam bij het Min. van Defensie oa. in Afghanistan,  Griekenland en Mali. Verder ben ik vader van 4 kinderen en een liefhebber van sport.”

 

 

Karel Steijger 
Gesprekspartner voor mannen met vragen over hun leven. “Met welke vragen loop je rond? Wat houdt je nu bezig? Heb je iemand waarmee je dit vertrouwelijk kan bespreken? Wat ik zie is dat veel mannen -midden in hun leven- bijna nergens naar toe kunnen. En dus maar doorgaan. Soms jaren tegen beter weten in. Want wat moet je anders? Sinds 2008 voer ik begeleidende gesprekken met mannen. We spreken over het vinden van betekenis en kracht in relaties, vaderschap, gezondheid en identiteit.”

Rob Vos
“Levens lopen niet vanzelf. Als consulent levensvragen ondersteun ik mensen in hun zoektocht naar zin, richting en betekenis in het bestaan. Vanuit een open humanistische visie probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten bij iemands eigen verhaal en kijk op het leven. Ingrijpende gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens kunnen de betekenis van het leven in u en om u heen veranderen. Ook kunnen er vragen zijn over de omgang met het laatste deel van het leven. Samen zoeken we naar de woorden, beelden en bronnen die voor u helpend kunnen zijn. Verwondering, humor en lichtheid kunnen daarbij soms net zo belangrijk zijn als rust, stilte, geduld en troost.” Werkt in: hele regio

Voor deze specifieke vragen kun je terecht bij

Robin Knibbe 
levensbeschouwing: humanisme
specialisatie: psychiatrie en verslavingszorg

 

 

Rawie Sewnath 
levensbeschouwing: hindoeïsme en boeddhisme
specialisatie: gevangeniswezen, psychiatrie, verslavingszorg

 

Hasan Stranjac 
Levensbeschouwing: Islamitisch
Spreekt Bosnisch/Servisch/Kroatisch en Arabisch

 
Kwaliteit gegarandeerd

Alle consulenten staan ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en zijn aangesloten bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers.

Laatst bijgewerkt: 15-7-21