Wie zijn de consulenten?

De consulenten zijn geestelijk verzorgers die zijn opgeleid in theologie, humanistiek of religiewetenschappen. Naast het Centrum voor Levensvragen, zijn zij veelal werkzaam binnen de zorginstellingen in regio Gooi en Vechtstreek. Zij stellen zich hier aan u voor.

Christiaan Boers (Hilverzorg en zelfstandige)
Werkt in: Hilversum en omstreken.
“De vragen van leven en dood, van zin en onzin, van samen en alleen, van vreugde en verdriet, zijn gebundeld in ‘de levensvragen’. Op de weg naar het ontdekken van die bestaansvragen mag ik als consulent meegaan, soms een stukje, soms een heel eind. Mijn kennis van de gehele breedte van het protestantisme helpt bij geloofsvragen, overigens ook in oecumenische zin.”

 

Mary Bregman (Inovum)
Werkt in: Gooise Meren en Wijdemeren
“Als het leven ingewikkeld en zwaar wordt, kunt u van mij verwachten, dat ik u bij kan staan op het gebied van levensvragen in relatie tot uw levensbeschouwing of religie. Samen zoeken we naar krachtbronnen om het leven hier en nu te kunnen dragen. Luisterend en ondersteunend, ontdekken we wat van wezenlijke waarde is in uw leven bij verlies, afscheid en afronding. Misschien staat u voor ingrijpende keuzes. Een gesprek kan dan helpen om een beslissing te nemen die past bij de wijze waarop u, uw leven wilt leven. Uw perspectief in relatie tot uw spiritualiteit en/of levensbeschouwing is leidend.”

 

Christine van den End-Kranenborg (Tergooi)
Werkt in: Bussum, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, Weesp
“Mijn motto is: ‘Zorg voor mensen en zorg voor het verhaal’. Er zijn tijden in ieders leven die om extra zorg vragen. Omdat er verdriet is, een verlangen, pijn of grote vragen die opkomen. Het (opnieuw) vertellen van je verhaal is dan heilzaam. Het helpt je opgenomen te voelen in een groter geheel en zin en betekenis te ervaren. Graag verbind ik mij met u en kom ik u tegemoet in uw behoefte aan betekenisgeving. Mijn achtergrond is Protestants-Christelijk, Bij vragen op het gebied van geloof of een verlangen naar rituelen kan ik putten uit mijn religieuze traditie en ervaring.”

 


Gerben Hoogterp
Werkt in: Muiden, Muiderberg en Weesp
“Mijn drijfveer is mensen zichzelf laten ontdekken: wat is echt van waarde en betekenis voor mijn leven? Op zoek naar ruimte en perspectief. Uitgangspunt is het eigen unieke verhaal. Methode is werkelijke ontmoeting met aandacht. Karakteristieken zijn vriendelijkheid, compassie en verwondering. Ervaren geestelijk verzorger en open minded dominee. Expertise op gebied van levensoriëntatie, geloven bij ziekte of tegenwind, omgaan met het levenseinde, zorgethiek en interculturele zingeving.” 

Esli Jongen (HilverZorg)
Werkt in: hele regio
“In een ontmoeting stel ik me open voor wat u bezighoudt. Daarbij heb ik oor voor uw verhaal, oog voor uw lichaamstaal en ben ik sensitief voor uw gevoelens. We kijken samen wat er voor u op het spel staat. Ik kan u desgewenst helpen om vragen of dilemma’s te verhelderen en te zoeken naar antwoorden die passen bij uw levenswijze. Wat vindt u belangrijk, geef u hoop, steun of kracht? Ik heb zeven jaar ervaring als geestelijk verzorger in de zorg. Ik werk in de kinderpalliatieve zorg, de eerstelijnszorg, de ouderenpsychiatrie en ben vaste waarnemer in een hospice.”     

 

Cindy Kooijman
“Aandacht hebben voor datgene wat u bezighoudt in deze levensfase en ruimte bieden aan de levensvragen die daarmee samenhangen. Dat is wat ik doe als humanistisch geestelijk verzorger. Samen zoeken we naar zin en betekenis van datgene wat zich aandient. Een goed gesprek kan u ondersteuning bieden bij het duiden van datgene wat in u leeft. Ook voor het nemen van een ingrijpende besluit kan een gesprek helpend zijn. Ik ben gespecialiseerd in de doelgroep mensen met dementie en ik heb ervaring met groepswerk. U kunt mij ook vragen voor het begeleiden van groepsgesprekken.”                                                                                 

 

 Josette Olde Kalter-Drent (zelfstandige)
Werkt in: hele regio
“Ik ga graag in gesprek met met u over wat u beweegt. Wanneer het anders loopt in het leven dan u gehoopt of verwacht had. De (levens-) vragen die dan opkomen wil ik graag met u verkennen. Als geestelijk verzorger heb ik met veel plezier in twee ziekenhuizen, in de ouderenzorg en in verschillende gevangenissen gewerkt. Daar voerde ik in het algemeen gesprekken  met mensen die in een moeilijke fase van hun leven verkeerden.”

 

Marieke Ridder (Tergooi)
Werkt in: hele regio
“Levensbeschouwing: Ik begeleid als geestelijk verzorger uiteenlopende mensen op hun weg, die voor iedereen anders is. Ik ben beschikbaar om te luisteren met aandacht en mee te denken en te zoeken naar wat het leven dragelijk maakt of naar wat u kan inspireren. Zelf put ik uit christelijke bronnen; ik ben oud-katholiek pastor. Voor wie wil, kan het geloof daarom een plaats krijgen binnen onze gesprekken.”

 

Wouter Smit (zelfstandige)
Werkt in: hele regio.
Luisterend, pratend, denkend en in stilte ben ik met mensen op zoek om het leven met alle vreugde en pijn te overzien, te herinneren en te beleven. In dat proces/op die tocht zoeken we samen naar woorden en beelden waardoor het leven overzien kan worden en wellicht losse eindjes een beetje afgehecht kunnen worden. Vanuit mijn werkachtergrond heb ik aandacht voor familieverhoudingen, verlies van dierbaren en eigen kracht die mensen hebben. Mijn levensbeschouwing is Protestants-oecumenisch. Dat betekent dat ik de taal versta, maar in de benadering van mensen altijd hun levensbeschouwing/overtuiging centaal stel en leidend laat zijn.

 

Rob Vos (Tergooi)
Werkt in: hele regio
“Levens lopen niet vanzelf. Als consulent levensvragen ondersteun ik mensen in hun zoektocht naar zin, richting en betekenis in het bestaan. Vanuit een open humanistische visie probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten bij iemands eigen verhaal en kijk op het leven. Ingrijpende gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens kunnen de betekenis van het leven in u en om u heen veranderen. Ook kunnen er vragen zijn over de omgang met het laatste deel van het leven. Samen zoeken we naar de woorden, beelden en bronnen die voor u helpend kunnen zijn. Verwondering, humor en lichtheid kunnen daarbij soms net zo belangrijk zijn als rust, stilte, geduld en troost.”

 

Kwaliteit gegarandeerd

Alle consulenten staan ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en zijn aangesloten bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers.

Laatst bijgewerkt: 17-7-2019