Themaochtend 20 november Bibliotheek Huizen – Aandacht voor levensvragen, waarom belangrijk?

In het dagelijks contact met de mensen om je heen, hoor je van lief en leed. Mensen vertellen je over het leven van alledag, maar ook over ziekte, eenzaamheid, familiecontacten, levensgeschiedenis of dilemma’s waar ze mee worstelen. In al die verschillende verhalen kunnen levensvragen verscholen zijn. Het zijn vragen over wat mensen werkelijk belangrijk vinden in hun leven.Esli Jongen, consulent levensvragen, legt uit wat levensvragen zijn, hoe je ze (bij jezelf) herkent. En wat je als naaste, buur of goede vriend kunt doen om te helpen. Gratis toegang. Reserveer je plaats op de website van Bibliotheek Huizen.

Nieuwe website over geestelijke verzorging

Sinds 23 september is er een nieuwe website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger. Tot nu toe was informatie over geestelijke verzorging alleen versnipperd beschikbaar en met name binnen instellingen aanwezig, zoals in een ziekenhuis of bij defensie. De nieuwe website brengt alle relevante informatie bij elkaar. (Bron:Fibula)

Unieke reizen rondom thema verliesverwerking

Vai Forte, organiseert life-changing inspiratiereizen in binnen- en buitenland met een programma omtrent verliesverwerking in aanwezigheid van drie top professionals (Prof. Em. Manu Keirse, Marijke Fonteyn en Manuela May). Persoonlijke reizen maar ook reizen voor professionals die met verliesverwerking te maken hebben. Nadere informatie en het reisschema voor 2020 vindt u hier.

De 8 handvatten van Rinske Boomstra

Ouderen zijn in hun laatste levensfase vaak bezig met vragen rondom zingeving: ben ik van betekenis (geweest)? Zorgmedewerkers kunnen ouderen hierbij ondersteunen door het gesprek aan te gaan. Lees de 8 handvatten van expert Rinske Boomstra.

Folder Centrum voor Levensvragen

In deze overzichtelijke folder leest u alle informatie over het Centrum voor Levensvragen nog eens rustig na. Bestel gratis exemplaren via  Contact pagina. Of download de folder (PDF) Folder CvL_okt 2019_DEF