Iedereen verlangt naar een zinvol leven dat de moeite waard is. Maar soms is dit niet vanzelfsprekend. Zeker na ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, verlies of een crisis. Ook naarmate je ouder wordt, wanneer mensen om je heen wegvallen, kunnen vragen zoals “Hoe moet ik verder leven” of “Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven (gehad)?” je vaker gaan bezighouden. Dit zijn levensvragen die op zo’n moment om aandacht vragen.

Erover praten helpt en geeft ruimte. Lukt dat niet met iemand uit je eigen omgeving, dan kun je een gesprek aanvragen met een consulent levensvragen. 

Corona 

Corona heeft een grote impact op ons dagelijks leven.  Wanneer corona heel dichtbij komt, bijvoorbeeld doordat je zelf ziek bent (geweest), te maken hebt met een overlijden, je in thuisisolatie zit of je ouders of (klein) kinderen niet kunt bezoeken, dan valt het extra zwaar.

Daarom bieden wij speciaal in deze periode extra steun aan alle inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek, jong en oud, voor wie de gevolgen van corona ingrijpend zijn. 

>>  Naar de corona pagina