Iedereen verlangt naar een zinvol leven dat de moeite waard is. Maar soms is dit niet vanzelfsprekend. Zeker na ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, verlies of een crisis. En ook bij het ouder worden, wanneer mensen om je heen wegvallen. Dan kun je overvallen worden door vragen: ‘hoe moet ik verder leven’ of ‘wat voor zin en betekenis heeft mijn leven (gehad)?’. Dit zijn levensvragen die op zo’n moment om aandacht vragen.

Erover praten helpt en geeft ruimte. Lukt dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u hier terecht voor hulp en steun.

De gevolgen van het coronavirus zijn heftig. Zeker na de oproep van de overheid om kwetsbare ouderen en zieken niet te bezoeken en we onze sociale afstand tot 1 juni moeten volhouden. Veel mensen maken zich zorgen of voelen zich eenzaam. Bent u thuiswonend en maakt u zich zorgen over hoe het de komende tijd verder moet? Heeft u last van herinneringen aan vroeger of grijpen andere levens- of geloofsvragen u aan?

Aarzel niet en neem contact op met het Centrum voor Levensvragen. Onze consulenten helpen u graag met telefonische ondersteuning, juist nu tijdens deze crisis. Zij zijn geschoold als geestelijk verzorger met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Zo is er altijd een consulent beschikbaar die aansluit bij uw behoefte en uw achtergrond.