Iedereen verlangt naar een zinvol leven dat de moeite waard is. Maar soms is dit niet vanzelfsprekend. Zeker na ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, verlies of een crisis. Ook naarmate je ouder wordt, wanneer mensen om je heen wegvallen, kunnen vragen zoals “Hoe moet ik verder leven” of “Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven (gehad)?” je vaker gaan bezighouden. Dit zijn levensvragen die op zo’n moment om aandacht vragen.

Erover praten helpt en geeft ruimte. Lukt dat niet met iemand uit je eigen omgeving, dan kun je een gesprek aanvragen met een consulent levensvragen. 

 

21 oktober mini-symposium ‘Voltooid leven’ 

Voltooid leven: het onderwerp staat al jaren volop in de belangstelling. Els van Wijngaarden – universitair hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek – heeft hier de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. Tijdens het symposium belicht zij de achterliggende vragen die spelen bij ouderen met een wens om het leven af te ronden.

Het mini-symposium is voor alle zorgverleners en vrijwilligers werkzaam in de (palliatieve) zorg. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek.

>> Lees meer en meld je aan